Projecten

Door onze kennis en jarenlange ervaring, kunnen wij snel en doordachte projectplannen opstellen of diverse rollen invullen tijdens de uitvoeringsfase. Onze aanpak? Eventuele knelpunten vooraf inventariseren. Met als resultaat: tijdens de uitvoering minder ‘faalkosten’ en het project opleveren binnen de planning. 

l

Ontwerp, engineering en voorbereiding

TSB Infra Solutions verwerkt de kennis en ervaring in een concreet en uitvoerbaar projectdossier.

Kabel- en leidingcoördinatie

TSB Infra Solutions ontzorgt opdrachtgevers bij alle coördinatie en communicatie.

T

Toezicht, directievoering en aansturing

TSB Infra Solutions bewaakt en stuurt bij waar nodig zodat het project uitgevoerd wordt volgens plan.

Advies en freelance opdrachten

Wij zetten onze kennis en expertise ook graag in voor diverse advieswerkzaamheden.

Omgevings-management

Onze gecertificeerde omgevingsmanagers weten precies hoe ze verschillende belangen kunnen behartigen.

Projecten van TSB Infra Solutions

TSB werk in uitvoering in Dordrecht
Vervangen distributieleidingen historische binnenstad Delft

gehele engineering

‘Spoedje’ vervangen laagspanningskabels onder hoofdroute van Den Haag

coördinatie vervangingstraject

TSB werk in uitvoering in Dordrecht
Ontwerpen aansluiting 10MVA (1,7KM), 630A

van stadscentrum Delft naar TU Campus

Vervangen 220 meter gasleiding

coördinatie vervangingstraject

TSB werk in uitvoering in Dordrecht
Opstellen combi-ontwerpen historisch centrum Dordrecht

meerdere vervangingsprojecten voor water- en gasleidingnetten

32 km netverzwaring, Den Haag

engineeren van nieuwe 10kV-verbindingen over meerdere stadsdelen

K&L coördinatie Hettenheuvelweg, Amsterdam

verzorgen van volledige kabel- en leidingcoördinatie

Stedin Projectplannen

In het projectplan detecteren we vooraf zoveel mogelijk kansen en risico’s.

Engineering van twee 10MVA aansluitingen voor zonneparken

Dit doen we in opdracht van Van Gelder en Enexis.

Engineering van grote reconstructie en verzwaring van het 10kV net

Opdrachtgevers: BAM Infra Energie & Water West bv en Stedin

Hoofduitvoerder categorie A verleggingen A16

Opdrachtgever: Visser & Smit Hanab Distributie.

Appelstraat – Kijkduin aanleg extra netcapaciteit

Tracéstudie,uitwerking varianten en realisatie.

Projectcoördinator BAM Infra West

In opdracht van BAM Infra West.
(2 jaar ondersteuning in de rol van projectcoördinator)

Haga terrein Den Haag

Ontwerp van ms-tracé.

Convenantproject Stedin en Evides, Meeuwenplaat Rotterdam

Opdrachtgevers:
Stedin en Evides