Convenantproject Stedin en Evides, Meeuwenplaat Rotterdam

Opdrachtgever

Stedin en Evides

Convenantprojecten zijn projecten met afspraken tussen Stedin, Evides en de gemeente Rotterdam over het gezamenlijk uitvoeren van infrastructurele projecten.

Deze projecten worden uitgevoerd door meerdere partijen met allemaal eigen belangen en doelstellingen en enkele gezamenlijke doelstellingen:

  • minder overlast voor de omgeving;
  • graafrust;
  • (maatschappelijke) kosten reduceren.

Voor Stedin en Evides pakken wij de volledige engineering en voorbereiding op om zo voor beide partijen voorbereidingskosten te reduceren en de uitvoeringsplannen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Daarnaast zorgen wij voor de communicatie en afstemming tussen gemeente, netbeheerder en stakeholders met het uiteindelijke doel de faalkosten in de uitvoering tot het minimale te reduceren.

Door de voorbereiding zorvuldig te doen, kunnen we een aantal hindernissen al vooraf wegnemen.