Disclaimer

Deze website en de informatie daarop zijn uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden met het voornaamste doel om de bezoeker kennis te laten maken met TSB Infra Solutions (hierna: ‘TSB’) en haar diensten. Alle diensten en/of werkzaamheden worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht met TSB en daarop zijn de algemene voorwaarden van TSB van toepassing. De algemene voorwaarden van TSB zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 90731611.

Deze website en de informatie daarop zijn beschermd door het auteursrecht en/of andere rechten van intellectuele eigendom. Daarvan mag niets worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt in welke vorm dan ook. Het gebruik is wel toegestaan voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik of met voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van TSB. Hoewel TSB grote zorgvuldigheid betracht bij de samenstelling en het onderhoud van de informatie op de website, garandeert TSB niet dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Fouten die zijn ontstaan bij deze zo zorgvuldig mogelijke weergave dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een overeenkomst met TSB te mogen claimen of te veronderstellen. TSB is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruikmaken van de informatie op de website. TSB streeft ernaar deze website vrij te houden van schadelijke elementen, zoals virussen, maar kan er niet voor instaan dat deze website daarvan geheel vrij is. TSB is niet aansprakelijk voor schade die het gebruik van deze website kan hebben voor de werking van computerapparatuur of software. TSB is tevens niet verantwoordelijk voor de werking en de inhoud van andere websites waarnaar op deze website wordt verwezen, zoals door middel van hyperlinks. Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van TSB op de website van TSB.