Privacy statement

 

Wij van TSB Infra Solutions B.V. (hierna: ‘TSB’) zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze taak en verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Middels dit document laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze diensten en/of website gebruikt en hoe hiermee om wordt gegaan. Zo leggen wij u uit waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Daarnaast vindt u hier ook uw rechten met betrekking tot uw gegevens. Onderhavig privacybeleid is van toepassing op de diensten van TSB en het gebruik van de website: www.tsbinfrasolutions.nl.

TSB respecteert de privacy van alle gebruikers van haar diensten en van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens en bedrijfsinformatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Ons gebruik van verzamelde gegevens

1. Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor, of gebruik wenst te maken van, een van onze diensten vragen we u om persoons- en bedrijfsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van TSB of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoons- en bedrijfsgegevens waarover wij beschikken.

2. Persoonsgegevens die wij verwerken
TSB verwerkt persoonsgegevens van u doordat u gebruik maakt van onze diensten, onze website en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Geslacht;
• E-mailadres;
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken
• Locatiegegevens;
• Gegevens over uw activiteiten op onze website;
• Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van • een advertentienetwerk);
• IP-adres;
• Internetbrowser en apparaat type.

3. Doelen
Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen met een rechtsgrond voor de volgende doelen:
• Uitvoering geven aan een overeenkomst dan wel overeengekomen opdracht;
• Het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van de aangeboden informatie af te stemmen op uw voorkeuren.

4. Bewaartermijnen
TSB zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of dan dat op grond van de wet is vereist. TSB houdt de wettelijk bepaalde bewaartermijnen aan. Indien de gegevens (of het bewaren ervan) nodig zijn om andere rechten te garenaderen van u dan wel van TSB zelf, zal daarbij aangesloten worden. Uitgangspunt daarbij is een termijn van 5 jaar. Indien het bewaren van de gegevens verder geen nut of noodzaak dienen zullen ze direct dan wel binnen 1 jaar verwijderd worden.

5. Delen met anderen
TSB verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken, indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. TSB blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. De verkregen informatie omtrent contactgegevens wordt niet met derden gedeeld, mits toestemming is gegeven door de betreffende persoon. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. TSB, met inbegrip van diens medewerkers, is verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

6. Cookies
Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

7. Uw rechten
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@tsbinfrasolutions.nl. TSB zal zo snel mogelijk, maar binnen 2 weken, op uw verzoek reageren. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens wegens bijzondere persoonlijke omstandigheden of voor direct marketing bijvoorbeeld. U kunt het TSB ook laten weten als u eerder vergeven toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens intrekt.

8. Plichten
De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten door TSB. Sommige gegevens zijn altijd nodig en anders is het afhankelijk van de opdracht en/of overeenkomst met TSB. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om goed en spoedig te kunnen communiceren. Daarnaast heeft TSB altijd gegevens nodig om een factuur toe te kunnen zenden. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan TSB de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die u hebt gedeeld met TSB met anderen of autoriteiten te delen, dan zal daar vooraf uw toestemming voor worden gevraagd. TSB behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer er een andere wettelijke grondslag is. Ook daarbij proberen wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

9. Veranderingen
Dit privacybeleid zal soms worden gewijzigd wegens wetswijzigingen of door eventuele aanpassingen van de website en/of de diensten van TSB. Het is daarom raadzaam om regelmatig ons privacybeleid te raadplegen.

10. Misbruik en ongevraagde commerciële communicatie (“spam”)
TSB tolereert geen misbruik van onze websites. U heeft geen toestemming om andere gebruikers van de website van TSB toe te voegen aan uw mailinglist (e-mail of post), zelfs niet wanneer een gebruiker iets van u heeft gekocht, tenzij de betreffende gebruiker daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. Mocht u merken dat iemand misbruik maakt van onze website (spam en/of spoof e-mails bijvoorbeeld), en/of indien u denkt dat u een beveiligingslek in een door TSB gehoste website heeft ontdekt, dan verzoeken wij u om ons te voorzien van een e-mailbericht met een uitleg van de door u ontdekte kwetsbaarheid van onze website. Het is niet toegestaan om onze communicatiemiddelen te gebruiken om spam te verzenden of op enige andere wijze content te verzenden die inbreuk maakt op onze Algemene Voorwaarden. Voor uw veiligheid scannen wij berichten automatisch en kunnen deze controleren op spam, virussen, phishing en andere schadelijke activiteiten of illegale of verboden content. We slaan berichten verzonden via deze middelen echter niet permanent op.

11. Beveiliging
Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt, tenzij dit echt nodig is voor de uitvoering van de opdracht of op verzoek van bijvoorbeeld de Belastingdienst. Uw gegevens worden beheerd in kwalitatief goede systemen. De persoonsgegevens die door TSB worden beheerd, zijn beveiligd met een wachtwoord. De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

12. Vragen en feedback
Wij nemen de bescherming van uw (persoons)gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op ons via: TSB Infra Solutions Leeuwenhorststraat 13 2665 HM BLEISWIJK
E-mail: info@tsbinfrasolutions.nl
Telefoon: 06-51 78 48 42